Výzva k úhradě od České kanceláře pojistitelů

Vložil/a admin, Ne, 03/25/2012 - 18:43

V poštovní schránce se objevila výzva k převzetí zásilky do vlastních rukou. Vzhledem k tomu, že ani já ani lidé v mém okolí poštu jako komunikační nástroj již dávno nevyužíváme, měl jsem nejprve chuť oznámení hodit do koše a řešit důležitější věci. Když jsem ale v rádiu slyšel zprávy o lidech, kterým exekutor zabavil střechu nad hlavou, kvůli jedné černé jízdě v metru a následnému nevyzvedávání poštovních zásilek, změnil jsem názor a na poštu jsem se přece jen vypravil.

Vzhledem k časové zaneprázdněnosti jsem tam doběh 10 minut před zavíračkou a přivítala mě dlouhá fronta lidí stojících u jediného otevřeného okénka. Nejprve jsem mrčel cosi o kostnatělosti tohoto státního podniku, ale pak jsem si povšiml, že všichni lidé si odnášejí stejnou obálku s nápisem Česká kancelář pojistitelů.

V tom okamžiku mi začalo svítat, prostě se na poště sešli všichni ti, kdo v průběhu dne musí pracovat a uvolní se až těsně před pátou a vzhledem k tomu, že ČKP se rozhodla rozesílat spam opravdu hromadně, tak to chudák poštovní úřednice neměla šanci stíhat.

Po roztržení obálky, na mě vykoukla poštovní poukázka typu A s předvyplněnou částkou a číslem účtu, na který mám zaplatit. Dále pak další papír s nadpisem Výzva k úhradě zákonného příspěvku nepojištěných. Už samotné slovní spojení „zákonný příspěvek“ je něco, o čem běžný občan nediskutuje a hned učiní, co zákon požaduje. Navíc ve výzvě se to jen hemžilo pěkně zakroucenými paragrafy o tom, jak mám povinnost ihned zaplatit a pěkně tučně byla zdůrazněna údajná dlužná částka.

Až v dolní části výzvy byla informace o tom, že mám i nějaká práva. Konkrétně právo prokázat „neexistenci povinnosti k úhradě“. Což je samo o sobě samozřejmě nesmysl, protože v souladu s občanským zákoníkem má právo prokazovat, právě ten kdo po mě něco chce, tj. v tomto případě ČKP!

Jednání ČKP a formulace dopisu mi silně připomíná vyděračské praktiky některých internetových podnikavců, kteří zařadí vaši firmou do podivného RejstrikuFirem.cz a pak se nestydí posílat faktury na něco, co jste si nikdy neobjednali.

Jsem přesvědčen, že celá řada spoluobčanů tuto výzvu okamžitě uhradí, aniž si ověří, zda je ČKP k takovému kroku oprávněná. V mém konkrétním případě, se jedná o výzvu za období, ve kterém jsem ještě nebyl vlastníkem vozidla, což je řádně zaneseno v registru vozidel, na nějž má ČKP přístup. Tudíž se jedná o výzvu neoprávněnou a nepochybuji o tom, že stejné to bude i u většiny dalších případů.

Způsob, jakým v mém konkrétním případě ČKP postupuje, má dle mého právního názoru charakter pokusu o bezdůvodné obohacení. Viz. § 451 Občanského zákoníku: Bezdůvodným obohacením je majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl, jakož i majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů.

V první chvíli jsem zvažoval řešení v trestně právní rovině, ale vzhledem k tomu, že mě osobně by ČKP svým jednáním způsobila pouze nízkou škodu, bylo by případné trestní oznámení s největší pravděpodobností odloženo. Nicméně pokud by se potvrdil předpoklad, že obdobně ČKP postupovala v případě většího množství lidí, měly by výše uvedené právní kroky šanci na úspěch. Proto se nebojte v rámci komentářů pod článkem připojit nejenom svůj názor, ale i popis vaší konkrétní situace.

Závěr z výše uvedeného je jednoznačný. Pokud si nejste vědomi toho, že jste se uzavření smlouvy o povinném ručení záměrně snažili vyhnout, tak v první chvíli nic neplaťte. Výhodou je, pokud budete schopni dohledat kupní smlouvu, z které bude patrné, kdo byl v předmětném období vlastníkem vozidla.

Ani bez písemné smlouvy ale není nic ztraceno a to přesto, že se váš ČKP bude snažit přesvědčit o opaku. Písemnou kupní smlouvu doložit ve skutečnosti nemusíte a to například proto, že zákon připouští uzavření kupní smlouvy ústní formou.

Pro jednání s ČKP taktéž není důležité, zda jste povinné ručení platili, ale to jestli jste v daném období měli uzavřenou platnou smlouvu s některou z pojišťoven.

Pokud se vám tedy nepodaří dohledat potřebné dokumenty, vyplňte v přiloženém dotazníku pouze základní údaje a uveďte, že si nejste vědomi žádného porušení povinnosti uzavřít povinné ručení předmětného motorového vozidla. V případném právním sporu neleží důkazní břemeno na vaší straně, ale na straně České kanceláře pojistitelů.