Krize nebo jenom rychlé změny?

Vložil/a admin, Čt, 01/19/2012 - 14:41

Slovo krize slýcháme ze strany medií téměř každý den. Dozvídáme se o tom, jak si ti Řekové žijí nad poměry a mainstreamovými medii je nám nenápadně podsouváno, že za neradostnou situaci veřejných financí může někdo úplně jiný.

Není to ale prostě jenom tak, že procházíme obdobím rychlých změn?

Tyto změny by byly samy o sobě dobře zvládnutelné, ale díky současné „mediální a politické krizi“ jsou akcelerovány natolik, že se nám svět mění před očima, aniž si toho stačíme všimnout.

Napadá mě přiklad z oboru, který je mému srdci blízký a v kterém jsem se řadu let aktivně pohyboval.

Tisk knih se ještě v předkrizových dobách vyznačoval spíše stagnací a již celé minulé desetiletí se hovořilo o tom, jak knížky skončí a budou nahrazeny elektronickými medii. Knížky se tomuto osudu ale dlouho bránily a díky úsilí vydavatelů se roční tisková produkce v knižním segmentu dařila udržovat na přibližně konstantní výši. Ano docházelo k průběžnému snižování nákladů (počtu jednorázově vytištěných publikací), ale to bylo vydavateli vyrovnáváno rozšiřováním spektra titulů, které se tiskly. Tudíž obor se měnil, ale dostatečně pomalu na to, aby se všechny zúčastněné subjekty stihly přizpůsobit. Téměř nikdo nekrachoval, všichni přiměřeně vydělávali a někteří dokonce investovali a nakupovali nové tiskové stroje.

Pak ale došlo k první vlně „mediální krize“ a lidé se lekli a začali šetřit. Šetřit je snadné zejména za věci zbytné a taková knížka za 300 Kč je v podstatě luxus, který si můžete snadno odpustit. Vydavatelství se dostala do problémů a začala také šetřit.

Nejvíce to postihlo samozřejmě jejich dodavatele, což jsou ofsetové tiskárny. Nejprve se jednalo o drastické snížení nákladů a částečný přechod k digitálnímu tisku. Později došlo i k tomu, že vydavatelství se začala více orientovat na elektronické publikování, které až do nástupu krize tvrdošíjně bojkotovala. Tím došlo k dalšímu skokovému snížení objemu ofsetem tištěné produkce.

Aby těch změn nebylo málo, rozhodla se naše osvícená vláda zasadit skomírajícím výrobcům knih ránu z milosti a zvýšila DPH.

Výsledkem je samozřejmě výrazná skoková redukce tiskových kapacit a s tím související propouštění, které se netýká pouze samotných zaměstnanců tiskáren, ale i celé řady dodavatelských firem.

Těmto lidem nezbývá nic jiného, než sepsat strukturovaný životopis a jít se přihlásit na úřad práce. Část z nich nepochybně rozšíří řady dlouhodobě nezaměstnaných, protože v oboru, který dobře znají a v kterém celý život působili, propouštějí téměř všichni zaměstnavatelé.

Problémem není to, že ke změně došlo, ale spíše to že tato změna byla příliš rychlá a skoková. Zúčastněným subjektům tak nebyl dán čas a prostor k tomu, aby se přeorientovaly na jiný obor a postupně získaly nové znalosti a dovednosti.

Celá historie lidstva je historií kontinuálních změn. Ty pozvolné nazýváme evolucí a jsou obvykle bezbolestné a dlouhodobě prospěšné. Ty rychlé pak revolucí a nejenom v říjnu mohou být i hodně drastické.