Kdy se vyplatí uzavřít životní pojištění

Vložil/a admin, Pá, 01/27/2012 - 22:19

Životní pojištění je produkt, který by měl primárně pokrýt závažná rizika, které lidský život přináší. Jedná se primárně o rizika, která by pro člověka znamenala výrazné snížení životní úrovně. Máme na mysli zejména tak dramatické události, jako je trvalá invalidita, předčasné úmrtí nebo těžké ublížení na zdraví s nutností dlouhodobého léčení.

Původním smyslem životního pojištění bylo umožnit člověku chránit sebe a své blízké před finanční nouzí, která může vzniknout následkem toho, že živitel rodiny přestane mít možnost vydělávat peníze a naopak sám bude potřebovat finanční prostředky na zajištění zdravotní péče.

Životní pojištění má proto primárně smysl pro zajištění toho člena rodiny, který je ekonomicky aktivní a vydělává peníze, jejichž výpadek by mohl Vážně ohrozit finanční zajištění rodiny.

Naopak je třeba zvážit, nakolik se životní pojištění vyplatí v případě osob, které nejsou samy výdělečně činné a žijí z jiných finančních zdrojů.

Vezměme si příklad mladé rodiny se dvěma dětmi. Muž (živitel rodiny) pracuje jako řidič v oblasti mezinárodní kamionové dopravy. Manželka je doma na mateřské dovolené a stará se o děti předškolního věku. Rodina je finančně závislá na příjmech muže. Zároveň je povolání řidiče vysoce rizikové z důvodu možnosti havárie a s ní spojených trvalých následků, které by živitele mohly vyřadit z ekonomicky aktivního života.

V tomto případě je vhodné sjednání životního pojištění, které v případě vzniku pojistné události, zajistí rodině příjmy ve srovnatelné výši, jako kdyby muž pracoval. V případě matky, která je na mateřské dovolené a není výdělečně činná, není životní pojištění nutností a jeho sjednání lze odložit na dobu, kdy nastoupí do zaměstnání.

Životní pojištění dětí lze doporučit pouze v případě přebytku volných finančních prostředků. V jejich případě je riziko vážného úrazu velmi malé, pojistné plnění v případě smrti v žádném případě nenahradí rodičům život dítěte a plnění v případě vzniku drobnějších úrazů je dle druhu smlouvy buď nulové nebo neadekvátně nízké oproti placenému pojistnému.

Dalším modelovým příkladem může být rodina, která se rozhodne investovat do vlastního bydlení. Zakoupí byt či dům, a jelikož nemá dostatek vlastních finančních prostředků, rozhodne se využít hypotéku. Dlouhodobější výpadek příjmů by v tomto případě znamenal neschopnost splácet hypotéku, což může znamenat riziko předčasného zesplatnění hypotéky ze strany banky a následný nedobrovolný prodej nemovitosti. Výše uvedené by pro rodinu znamenalo finanční katastrofu a životní pojištění obou výdělečně činných rodičů představuje jeden ze způsobů, jak se proti takovému riziku zajistit.

Životní pojištění je vhodné zejména v případě, že hypotéka bude splácena dlouhodobě, například po celou ekonomicky aktivní část života. V případě klienta, který hodlá využít hypotéku pouze krátkodobě a předpokládá její splacení v horizontu jednotek let, je naopak vhodné zvážit, zda by dostatečné zajištění rizik neposkytlo pojištění schopnosti splácet úvěr.

Životní pojištění není obvykle příliš ekonomicky výhodné pro osoby, které nejsou ekonomicky aktivní. Může se jednat o seniory, nebo naopak o mladé lidi, kteří si ještě nevydělávají. V těchto případech může životní pojištění představovat nepřiměřenou finanční zátěž v době, kdy člověk může zhodnotit volné finanční prostředky efektivněji. V případě mladých lidí lze doporučit investovat volné finanční prostředky do vzdělání a cestování. V případě seniorů pak spíše do zajištění dlouhodobě ekonomicky udržitelného vlastního bydlení, tj. do oprav rodinného domu nebo splácení úvěru vázaného na dříve pořízený byt.

Výše uvedený článek se zabývá výhodností samotného životního pojištění a nebere v potaz jejich kombinaci s kapitálovým nebo investičního životního pojištění. Na kombinaci životního pojištění s investováním se podrobněji podíváme v příštím díle.