Jak Česká podnikatelská pojišťovna komunikuje s klientem

Autor tohoto článku je svým okolím považován za osobu zodpovědnou, způsobilou k právním úkonům a jednající obvykle spíše rozvážně, někdy až příliš opatrně.

Překvapilo mě, když jsem našel ve schránce oznámení pošty o tom, že si mám vyzvednout zásilku od Městského soudu v Brně označenou jako žaloba č. .....

Protože se tak stalo v pátek odpoledne měl jsem celý víkend na to, abych zpytoval svědomí. Marně jsem přemýšlel, komu jsem co zlého udělal.

Protože jsem jednatelem obchodní společnosti, tak jsem došel k závěru, že se bude jednat o nějaký závazek či pohledávku z obchodního vztahu. Ač se snažíme jednat se zákazníky vstřícně a případné spory s dodavateli řešit smírně, vždy se najde někdo, kdo se může cítit ukřivděn ...

Usnul jsem s tím, že mám čisté svědomí, a že případné spory s dodavateli jsou řádně zdokumentovány.

Jaké však bylo překvapení, když jsem si v pondělí vyzvednu zásilku a naleznul v ní žalobu od České podnikatelské pojišťovny. U této pojišťovny jsem v minulosti sjednal řadu pojistek na povinné ručení i havarijní pojištění. Jednalo se nejenom o má soukromá vozidla, ale i o auta firemní. Firemní vozy jsme již dříve převedli ke konkurenční pojišťovně, ale má soukromá vozidla u ČPP zůstaly. V evidenci pojišťovny jsou proto platné smlouvy a u nich jsou uvedeny i platné kontaktní údaje. Dá se tak říci, že jsem pro pojišťovnu známý klient.

Proto mě velmi překvapilo, že se mě pojišťovna nepokusila jakkoli kontaktovat a vzniklý dluh vyřešit smírně. Pojišťovna má k dispozici platná telefonní čísla, fungující emaily i platné doručovací adresy domů i na firmu.

Jednalo se o zaplacení dlužné částky v pro mě zanedbatelné výši cca 2000 Kč. K tomu se ale nabalilo cca 8000 Kč jako odměna právního zástupce pojišťovny!

Navíc tato dlužná částka byla mnou osobně zaplacena ještě před podáním žaloby!

Paradoxem je, že jsem v té době zakoupil nové vozidlo a byl jsem se na brněnské pobočce pojišťovny osobně informovat o podmínkách povinného ručení a havarijního pojištění na toto vozidlo. V průběhu jednání si úřednice pojišťovny procházela moje smlouvy z minulosti (z důvodu dohledání bonusů) a ani jednou nezaznělo, že bych měl vůči pojišťovně jakýkoliv dluh.

Až po ukončení jednání mě napadlo, že bych mohl vypovědět smlouvu na havarijní pojištění pro předcházející vozidlo, které se v té době již nebylo používáno a stálo v bazaru.

Na to mi bylo oznámeno, že tuto smlouvu již vypověděla pojišťovna a to z důvodu neplacení. Na dotaz proč mě pojišťovna nekontaktovala, nebo proč mi nezaslala dopis s výzvou k úhradě mi bylo odpovězeno pouze pokrčením rameny.

Lehce rozladěn jsem z pojišťovny odcházel a teprve na schodech jsem si vzpomněl, zda z této pojišťovnou ukončené smlouvy nemám nějaký neuhrazený závazek.

Proto jsem se vrátil ke stejné úřednici, abych zjistil že ano. Jednalo se o ony cca 2000 Kč o něž mě pojišťovna později žalovala. Částku jsem uhradil v hotovosti a na můj (přiznávám že lehce nevrlý) dotaz, proč mě úřednice při předchozím rozhovoru neupozornila, že u smlouvy je stále evidována vůči mé osobě pohledávka, mi stejně nevrle odpověděla, že to nemá za povinnost!

Tímto jsem považoval celou věc za vyřešenou. Negativní pocit z celé záležitosti byl iniciátorem toho, že nová vozidla v našem vozovém parku již u ČPP nepojišťujeme, ale ani jsme nikde nešířili žádné negativní reference.

Nicméně to že ČPP takovouto drobnou pohledávku, řeší prostřednictvím soudu a to bez jakékoli předchozí komunikace s klientem u mě vzbuzuje řadu otázek:

  • Proč ČPP v případě vzniku pohledávky nekontaktuje klienta?
  • Není absence komunikace záměrná?
  • Jedná se skutečně o nedbalost pracovníků pojišťovny?
  • Nejedná se o jednání ryze účelové?

Výše dluhu se včetně příslušenství vyšplhala z cca 2000 Kč na více než 10000 Kč.

Dalo by se říci, že nakonec celá záležitost skončila happy endem. V mém případě soud řízení zastavil.

Bylo to ale jen díky tomu, že jsem se zcela náhodně dopídil k tomu, že pojišťovně něco dlužím a dlužnou částku jsem náhodou stihl uhradit ještě před započetím soudní mašinerie.

Poznámka redakce webu SvetPenez.CZ:

Redakce má k dispozici kopie následujících dokumentů: pojistná smlouva, dokladu o uhrazení pojištění a rozhodnutí o zastavení řízení vydané Městským soudem v Brně.

Výše uvedený článek má být varováním pro ostatní a zároveň je výzvou pro ty z vás, kdo jste se setkali s podobným jednáním pojišťovny či jiné finanční instituce. Nebojte se a Vaši zkušenost nám zašlete na email svetpenez@seznam.cz. Rádi ji zveřejníme!