Finanční krize se dotkne i vánočních svátků

Nadpoloviční většina obyvatel ČR připouští, že finanční krize
bude mít vliv i množství dárků pod stromečkem. Ukazuje to exkluzivní průzkum společnosti SANEP, v němž většina dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek domácností, dále uvedla, že se nehodlá kvůli nákupu vánočních dárků zadlužit.

Jakkoli představují Vánoce pro většinu občanů především svátky míru a pohody, které jsou důvodem pro setkání s těmi nejbližšími, většinově jednoznačně převládá názor, že Vánoce jsou spíše
komerční událostí než křesťanským svátkem.

U většiny respondentů (56,1 %) bude o letošních Vánocích nadělovat dárky Ježíšek, který i přes odklon většiny Čechů od křesťanství jednoznačně zůstává dominantou vánočních svátků. Zajímavé je, že u 27 % dotázaných bude dárky rozdělovat rodina, která se tak po Ježíškovi stává druhou nejsilnější podstatou vánočních svátků.

Nadpoloviční většina respondentů (56,7 %) očekává, že tuzemská finanční
krize společně s plánovanými úspornými opatřeními vlády budou mít vliv na
počet vánočních dárků.

Pro téměř čtvrtinu dotázaných (24,2 %) jsou Vánoce především symbolem klidu a pohody. Na bezprostřední dětskou radost z nadělených dárků se těší 20,7 % dotázaných. O tom, že Vánoce jsou v dnešní době spíše komerční záležitostí, nemá pochyb 78,1 % respondentů.

Téměř všichni respondenti (94,7 %) zastávají postoj, který lze v dnešní
době označit za finančně odpovědný, a sice že se kvůli nákupu dárků nehodlají zadlužit. Nicméně v souhrnu 3,1 % dotázaných, kteří představují
reprezentativní vzorek obyvatel, vánoční zadlužení připouští.

Většina dotázaných (28 %) hodlá na nákup vynaložit 3000 - 5000 Kč. O něco méně respondentů (21,6 %) má v plánu utratit 1000 - 3000 Kč. Rozpočet v rozmezí 5000 - 10 000 Kč hodlá vydat 16,9 %. Ještě více peněz má v záloze 4,8 % dotázaných. Maximální částku 1000 Kč pak plánuje utratit za vánoční svátky 10,5 %.

Výrazné povánoční slevy spotřebního zboží budou letos zajímavé a k nákupu zlevněného sortimentu motivující pro 38,9 % dotázaných.